Poradna

-
K jakému datu a podle jakého nařízení se se změnou počtu obyvatel přepočítává odměna uvolněného starosty, i když není změna vyhlášky?
 
Může se zastupitelstvo scházet na neveřejných pracovních poradách?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Nemáme v obci jasno ohledně pravomocí obecních orgánů ke zřízení sociálního fondu a s tím souvisejícího určení využití tohoto fondu a schválení konkrétní výše příspěvků.

Zřízení sociálního fondu je výkonem samostatné působnosti obce a tato pravomoc je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva podle §84 odst. 2 zákona o obcích.
Je žádoucí rovněž upravit podmínky, pravidla čerpání tohoto fondu, například ve statutu fondu. Stanovení podmínek čerpání prostředků fondu není součástí zřizovacího procesu, není vyhrazeno žádnému z orgánů obce. Pokud si zastupitelstvo obce rozhodování o schválení pravidel tvorby a čerpání fondu nevyhradí, s ohledem na ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích, podle kterého rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, nevyhrazených jinému orgánu, může o jejich schválení rozhodnout rada obce (v obcích bez rady je tímto orgánem starosta podle § 99 odst. 2 zákona o obcích).
V pravidlech upravujících čerpání prostředků fondu lze stanovit bližší podrobnosti tohoto čerpání, způsob vyplácení aj. Stanovená pravidla čerpání prostředků z fondu musí respektovat platnou právní úpravu. Záleží tedy především na pravidlech, které příslušný orgán obce k použití prostředků fondu závazně stanovil. Z hlediska hospodaření s prostředky vloženými do fondu je nutné vždy postupovat v souladu se zastupitelstvem schváleným rozpočtem obce. V souladu s těmito pravidly pak o udělení konkrétních příspěvků v rámci konkrétních případů rozhoduje příslušný orgán obce. Obecně tímto orgánem bude rada obce (v obcích bez rady je tímto orgánem starosta podle § 99 odst. 2 zákona o obcích), pokud si zastupitelstvo obce rozhodování v těchto záležitostech samo nevyhradí (§ 102 odst. 3 zákona o obcích).
Pokud však půjde o případy zákonem vyhrazené zastupitelstvu obce, jako například poskytování půjček, poskytování věcných či peněžních darů v hodnotě či výši nad 20.000 Kč (§ 85 písm. b) zákona o obcích), nebo poskytování dotací nad 50.000 Kč (§ 85 písm. c) zákona o obcích) z tohoto peněžního fondu, nelze tuto vyhrazenou kompetenci převést na jiný orgán obce. Pravidla týkající se čerpání prostředků fondu tak mohou zřejmě stanovit pouze určitá kritéria pro tyto případy zákonem vyhrazené zastupitelstvu (například maximální výši a účel půjčky apod.). O vlastním uzavření např. smlouvy o půjčce by však mělo vždy rozhodovat zastupitelstvo obce.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.