Poradna

-

Znamená poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, že když obec dnes vydá tuto OZV, tak může vybírat poplatky ze všech připojených pozemků již od roku 2001?
 

Obec vyvěsila záměr o pronájmu pozemku, jenž byl řádně 15 dní vyvěšen. Poslední nabídka byla ovšem podána až šestnáctý den. Někteří zastupitelé si myslí, že tato nabídka nebyla podána řádně, a pokud by byl nakonec vybrán tento zájemce, jednalo by se o neplatný pronájem.
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v rámci zřizovací listiny (dodatkem) upravuje podmínky užívání nemovitého majetku smlouvou o výpůjčce. Jsme v rozporu s několika zastupiteli, kteří říkají, že musí rozhodnout o každé výpůjčce rada a vyvěsit před tímto rozhodnutím záměr, já jsem toho názoru, že je to pravomocí pouze zastupitelstva, proto můj dotaz zní: Kdo má pravomoc rozhodnout o uzavření této smlouvy o výpůjčce (zastupitelstvo nebo rada), a musí být vyvěšen záměr o výpůjčce na úřední desce?

Uzavírání smluv o výpůjčce patří do vyhrazené pravomoci rady. Pokud jsou tedy v daném případě uzavírány jednotlivé smlouvy o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci (a majetek tedy není svěřen do užívání této příspěvkové organizaci „pouze“ zřizovací listinou), musí o jejich schválení rozhodnout rada. Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce však nemusí být v tomto případě vyvěšen, neboť tato povinnost se dle § 39 odst. 3 nevztahuje na případy výpůjčky nemovitého majetku obce právnické osobě zřízené obcí.
Majetek svěřovaný příspěvkové organizaci k hospodaření by měl být vymezen přímo ve zřizovací listině, spolu s označením souvisejících práv a povinností. Zároveň ovšem není vyloučeno, aby příspěvková organizace užívala další majetek ve vlastnictví obce na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (smluvní řešení může být praktičtější např. v případě krátkodobých výpůjček.)
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.