Poradna

-
Lze obecně závaznou vyhlášku nahradit novou obecně závaznou vyhláškou, aniž by ta původní byla zrušena?
 
Jak je třeba postupovat, pokud je proti členovi zastupitelstva obce, kterému vznikl nárok na odměnu při skončení funkčního období, vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, který spáchal v průběhu funkčního období?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v rámci zřizovací listiny (dodatkem) upravuje podmínky užívání nemovitého majetku smlouvou o výpůjčce. Jsme v rozporu s několika zastupiteli, kteří říkají, že musí rozhodnout o každé výpůjčce rada a vyvěsit před tímto rozhodnutím záměr, já jsem toho názoru, že je to pravomocí pouze zastupitelstva, proto můj dotaz zní: Kdo má pravomoc rozhodnout o uzavření této smlouvy o výpůjčce (zastupitelstvo nebo rada), a musí být vyvěšen záměr o výpůjčce na úřední desce?

Uzavírání smluv o výpůjčce patří do vyhrazené pravomoci rady. Pokud jsou tedy v daném případě uzavírány jednotlivé smlouvy o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci (a majetek tedy není svěřen do užívání této příspěvkové organizaci „pouze“ zřizovací listinou), musí o jejich schválení rozhodnout rada. Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce však nemusí být v tomto případě vyvěšen, neboť tato povinnost se dle § 39 odst. 3 nevztahuje na případy výpůjčky nemovitého majetku obce právnické osobě zřízené obcí.
Majetek svěřovaný příspěvkové organizaci k hospodaření by měl být vymezen přímo ve zřizovací listině, spolu s označením souvisejících práv a povinností. Zároveň ovšem není vyloučeno, aby příspěvková organizace užívala další majetek ve vlastnictví obce na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (smluvní řešení může být praktičtější např. v případě krátkodobých výpůjček.)
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

Konference „Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“

Hradec Králové
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
1. června 2018 10:00

Setkání k vyhlášené výzvě Digitalizace a modernizace kin

Praha
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.