Poradna

-
Má rada obce povinnost komise zřizovat?
 

Obecní zastupitelstvo vyhlásilo a potom i odsouhlasilo prodej 393 m2 části obecního pozemku. Následně dle geometrického plánu se zjistilo, že jde o 392 m2. Je nutné vzhledem ke změně výměry tento prodej znovu odsouhlasit zastupitelstvem, popř. i znovu vyhlásit?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v rámci zřizovací listiny (dodatkem) upravuje podmínky užívání nemovitého majetku smlouvou o výpůjčce. Jsme v rozporu s několika zastupiteli, kteří říkají, že musí rozhodnout o každé výpůjčce rada a vyvěsit před tímto rozhodnutím záměr, já jsem toho názoru, že je to pravomocí pouze zastupitelstva, proto můj dotaz zní: Kdo má pravomoc rozhodnout o uzavření této smlouvy o výpůjčce (zastupitelstvo nebo rada), a musí být vyvěšen záměr o výpůjčce na úřední desce?

Uzavírání smluv o výpůjčce patří do vyhrazené pravomoci rady. Pokud jsou tedy v daném případě uzavírány jednotlivé smlouvy o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci (a majetek tedy není svěřen do užívání této příspěvkové organizaci „pouze“ zřizovací listinou), musí o jejich schválení rozhodnout rada. Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce však nemusí být v tomto případě vyvěšen, neboť tato povinnost se dle § 39 odst. 3 nevztahuje na případy výpůjčky nemovitého majetku obce právnické osobě zřízené obcí.
Majetek svěřovaný příspěvkové organizaci k hospodaření by měl být vymezen přímo ve zřizovací listině, spolu s označením souvisejících práv a povinností. Zároveň ovšem není vyloučeno, aby příspěvková organizace užívala další majetek ve vlastnictví obce na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (smluvní řešení může být praktičtější např. v případě krátkodobých výpůjček.)
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
18. října 2018 16:00-19:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:30-18:30

Komora měst

Škrdlovice, penzion Velké Dářko
 
19. října 2018 09:00-12:00

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.