Bezplatná právní poradna: Odměňování

Jakým způsobem může obec přispívat na závodní stravování, ošatné, apod. členům zastupitelstva obce?

Hospodaření s obecním rozpočtem spadá dle zákona o obcích do samostatné působnosti obce. Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí jen zákonem a právními předpisy, které jsou vydány na základě zákona. V souladu s ustanovením § 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků může obec zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Považujeme zde za vhodné uvést, že obec může tyto fondy zřizovat bez ohledu na jejich počet a druh, jelikož ten není zákonem stanoven. Při zřízení peněžního fondu musejí být schváleny zdroje tohoto fondu zastupitelstvem obce a také musí být stanovena pravidla pro poskytování finančních prostředků z fondu (tzn. vymezení okruhu osob, kterým bude tento příspěvek poskytován, výše příspěvku, jak často se bude příspěvek poskytovat apod.).  Největší část fondu bývá v praxi vyčleněna na příspěvky na závodní stravování. Je ho ovšem možné využít i na poskytování tzv. ošatného, pro půjčky, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištěnce apod., a to jak pro zaměstnance obce, tak pro členy zastupitelstva obce. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
15. listopadu 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
16. listopadu 2018

Zrealizuj workcamp ve svém městě - školení pro obce a NNO

Praha
20. listopadu 2018 09:00-14:00

50. Den malých obcí

Olomouc
22. listopadu 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

 

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.