Poradna

-
Může starosta pozastavit výkon usnesení rady i v případech, kdy rada jedná v roli jediného společ-níka obchodní společnosti?
 
Je úředník povinen absolvovat vstupní školení, pokud uzavírá s územním samosprávným celkem novou pracovní smlouvu (tj. vzniká nový pracovní poměr)?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Obec zveřejní pouze 3 body programu zasedání a ve skutečnosti je projednáno bodů 10. Je toto porušením zákona?

V případě, kdy je oznámeno projednávání menšího počtu bodů programu, než ve skutečnosti projednáno je, lze uvažovat o obcházení § 93 odst. 1 zákona o obcích. O tom, zda byl porušen zákon, je tak třeba rozhodnout především s ohledem na zachování veřejnosti zastupitelstva obce. Pokud by nepoměr mezi oznámenými a projednanými body programu byl markantní, o porušení zákona by se jednalo. Zastupitelstvo by se totiž tímto způsobem mohlo vyhýbat informování o veřejném projednání bodů, které jsou svou povahou kontroverzní.

Na druhou stranu nelze dovozovat porušení zákona, popř. dokonce neplatnost usnesení, pokud by na program zasedání byl přidán jeden nebo dva body běžného významu. Tato skutečnost by totiž vylučovala aplikaci ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obcích, který říká, že o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Vždy je proto nutné k této problematice přistupovat s určitou mírou přiměřenosti.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.