Poradna

-
Jak je třeba označit část nemovitosti (pozemku), pokud se záměr týká pouze jí?
 
Musí jednací řád zastupitelstva upravovat jednání osadního výboru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Obec zveřejní pouze 3 body programu zasedání a ve skutečnosti je projednáno bodů 10. Je toto porušením zákona?

V případě, kdy je oznámeno projednávání menšího počtu bodů programu, než ve skutečnosti projednáno je, lze uvažovat o obcházení § 93 odst. 1 zákona o obcích. O tom, zda byl porušen zákon, je tak třeba rozhodnout především s ohledem na zachování veřejnosti zastupitelstva obce. Pokud by nepoměr mezi oznámenými a projednanými body programu byl markantní, o porušení zákona by se jednalo. Zastupitelstvo by se totiž tímto způsobem mohlo vyhýbat informování o veřejném projednání bodů, které jsou svou povahou kontroverzní.

Na druhou stranu nelze dovozovat porušení zákona, popř. dokonce neplatnost usnesení, pokud by na program zasedání byl přidán jeden nebo dva body běžného významu. Tato skutečnost by totiž vylučovala aplikaci ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obcích, který říká, že o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Vždy je proto nutné k této problematice přistupovat s určitou mírou přiměřenosti.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.