Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Obec zveřejní pouze 3 body programu zasedání a ve skutečnosti je projednáno bodů 10. Je toto porušením zákona?

V případě, kdy je oznámeno projednávání menšího počtu bodů programu, než ve skutečnosti projednáno je, lze uvažovat o obcházení § 93 odst. 1 zákona o obcích. O tom, zda byl porušen zákon, je tak třeba rozhodnout především s ohledem na zachování veřejnosti zastupitelstva obce. Pokud by nepoměr mezi oznámenými a projednanými body programu byl markantní, o porušení zákona by se jednalo. Zastupitelstvo by se totiž tímto způsobem mohlo vyhýbat informování o veřejném projednání bodů, které jsou svou povahou kontroverzní.

Na druhou stranu nelze dovozovat porušení zákona, popř. dokonce neplatnost usnesení, pokud by na program zasedání byl přidán jeden nebo dva body běžného významu. Tato skutečnost by totiž vylučovala aplikaci ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obcích, který říká, že o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Vždy je proto nutné k této problematice přistupovat s určitou mírou přiměřenosti.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
19. prosince 2018 10:00-13:00

Národní dotační programy na rok 2019 - seminář MMR

Praha
15. ledna 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. - 25. ledna 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka, okres Hodonín
 
6. - 8. února 2019

Právní konference

Hotel JEZERKA s.r.o. Seč - Ústupky 278
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.