Poradna

-
Je nutné, aby úředník vykonávající více odlišných správních činností absolvoval několik zkoušek odborné způsobilosti?
 
Může zastupitelstvo obce rozhodnout, že bude zápis ze zasedání zastupitelstva zveřejňován na úřední desce a příp. též elektronicky?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Obec zveřejní pouze 3 body programu zasedání a ve skutečnosti je projednáno bodů 10. Je toto porušením zákona?

V případě, kdy je oznámeno projednávání menšího počtu bodů programu, než ve skutečnosti projednáno je, lze uvažovat o obcházení § 93 odst. 1 zákona o obcích. O tom, zda byl porušen zákon, je tak třeba rozhodnout především s ohledem na zachování veřejnosti zastupitelstva obce. Pokud by nepoměr mezi oznámenými a projednanými body programu byl markantní, o porušení zákona by se jednalo. Zastupitelstvo by se totiž tímto způsobem mohlo vyhýbat informování o veřejném projednání bodů, které jsou svou povahou kontroverzní.

Na druhou stranu nelze dovozovat porušení zákona, popř. dokonce neplatnost usnesení, pokud by na program zasedání byl přidán jeden nebo dva body běžného významu. Tato skutečnost by totiž vylučovala aplikaci ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obcích, který říká, že o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Vždy je proto nutné k této problematice přistupovat s určitou mírou přiměřenosti.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
18. října 2018 16:00-19:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:30-18:30

Komora měst

Škrdlovice, penzion Velké Dářko
 
19. října 2018 09:00-12:00

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.