Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 
 

Kontakty tutor

Znalostní testy

NOZ - základní modul

NOZ - pokročilý modul

NOZ - speciální modul

Zákon o obcích - základní modul

Zákon o obcích - pokročilý modul

Veřejné zakázky

 

U každé otázky lze zvolit pouze jednu správnou odpověď.

V případě neúspěchu si můžete test kdykoliv zopakovat.

Pro objasnění správné odpovědi naleznete u každé otázky odkaz na příslušnou kapitolu e-learningu.

 
 
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.